Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistandaky işsizlik meselesini çözmek üçin näme etmeli?


Şu ýylyň baharynda Orsýetiň “Trud” gazeti öňki SSSR-iň ýurtlarynda adamlaryň iş bilen üpjünçiligi boýunça syny çap etdi. Şol syna görä, işsizlik boýunça Türkmenistan iň erbet orny eýeleýär. Onuň derejesi ýurtda 25 % diýlip bellenipdir. Türkmenistandaky işsizlik meselesini çözmek üçin näme etmeli?

Teswirleri gör (14)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG