Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Pakistan bilen Hindistan gepleşiklere täzeden başlamakçy


Pakistan bilen Hindistan giň gerimli resmi gepleşikleri täzeden başlatmaga ylalaşdylar.

Hindistan bu gepleşikleri 2008-nji ýyldaky Mumbai şäherinde amala aşyrlan terroristik hüjüminden soň terk edipdi.

Gepleşikleri täzeden başlatmak baradaky bilelikdäki beýanat penşenbe güni Yslamabatda we Nýu-Delide garaşylmadyk ýagdaýda aýan edildi.

Gepleşikleriň dowamynda terrorizme garşy göreş, gumanitar, pahatçylyk we uruş, şeýle-de serhet, şol sanda dawaly Kaşmir regiony boýunça maslahat ediler.

Hindistan pakistanly hüjümçileri Mumbai şäherindäki hüjümi amala aşyrmakda aýyplapdy. Bu hüjümde 166 adam öldi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG