Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Yrakdaky partlamada sekiz adam heläk boldy


Duşenbe güni Yragyň Diýala welaýatynyň Kanan şäherinde, harby barrikadalarynyň golaýynda, partlaýjy serişdeli ulag ýaryldy.

Berilýän maglumata görä, bu partlamada azyndan sekiz adam ölüpdir, başga-da onlarça adam ýaralanypdyr.

Gowşan käbir habarlara görä, bu partlamany janyndan geçen hüjümçi amala aşyrypdyr.

Iň soňky teswirler

XS
SM
MD
LG