Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Siriýadaky hüjümde alty adam heläk boldy


Siriýanyň günorta şäheri Deraanyň ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä, howpsuzlyk güýçleriniň ýerli Omari metjidine eden hüjüminde azyndan alty adam ölüpdir.

Bu metjid geçen anna gününden bäri geçirilýän hökümete garşy ýörişleriň merkezi nokady bolupdy.

Siriýanyň resmileriniň aýtmagyna görä, bu hüjüm “ýaragly toparlar” tarapyndan amala aşyrylypdyr.
XS
SM
MD
LG