Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Berdimuhamedow howpsuzlyk maslahatyny geçirdi


Çarşenbe güni Türkmenistanyň Ýaragly güýçleriniň Belent serkerdebașysy Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeșiniň nobatdaky maslahatyny geçirdi.

Bu maslahatyň dowamynda harby we hukuk goraýjy organlaryň 2011-nji ýylyň dört aýyndaky işleriniň jemlerine seredilendigini, şeýle-de, güýç ulanyjy gulluklaryň maddy-tehniki bazasyny mundan beýläk-de berkitmäge degişli meseleler barada maslahat edilendigini resmi Aşgabat habar berýär.

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisiniň dowamynda prezident Berdimuhamedowyň ençeme resmi dokumentlere gol goýandygy hem habar berilýär.
XS
SM
MD
LG