Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Hytaýyň Ksingjan prowinsiýasynda harby türgenleşik geçirildi


Geçen hepdäniň ahyrynda Hytaý bilen bilelikde Gazagystan we Täjigistan Hytaýyň demirgazyk-günbataryndaky Ksingjan prowinsiýasynda terrorizme garşy göreş boýunça harby türgenleşik geçirdiler.

Mundan öň, 2006-njy ýylda-da Hytaý Gazagystan bilen bilelikde şuňa meňzeş harby türgenleşik geçiripdi.

Hytaýyň häkimiýetleri ýurduň demirgazyk-günbatar regionynda ýaşaýan türki dilli uýgurlaryň seperatizm meýilleri bilen baglanyşykly käbir kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolup gelýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG