Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

“Di Tzeitung” gazeti Ak Tamdan ötünç sorady


Birleşen Ştatlardaky Ortodoks ýewreý gazeti prezident Barak Obamanyň we onuň iş toparynyň Osama bin Ladene garşy geçirilýän operasiýa seredip duran wagty düşürilen suratdan Döwlet sekretary Hillari Klintonyň keşbini aýyrandygy üçin ötünç sorady.

Bu surat “Di Tzeitung” gazetinde geçen hepde çap edilipdi.

Gazetiň aýtmagyna görä, olaryň surat redaktory Ak Tamyň surata hiç hili üýtgetmeleri girizmeli däl diýen ýazgysyna üns bermändir.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG