Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Kaddafi Liwiýanyň telewideniýesinde göründi


Liwiýanyň lideri Muammar Kaddafi gysga wagtlyk ýurduň telewideniýesinde göründi.

Liwiýanyň telewideniýesiniň aýtmagyna görä, Kaddafi ýerli taýpa ýolbaşçylary bilen gepleşik geçiripdir.

30-njy aprelde NATO Kaddafiniň Tripolidäki bolýan ýerini bombalandan soň, Kaddafiden habar-hatyr bolmandy.

Gozgalaňçylaryň aýtmagyna görä, olar Misurata şäherindäki aeroporty öz ellerine geçiripdirler.

Iň soňky teswirler

XS
SM
MD
LG