Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Kaddafi Liwiýanyň telewideniýesinde göründi


Liwiýanyň lideri Muammar Kaddafi gysga wagtlyk ýurduň telewideniýesinde göründi.

Liwiýanyň telewideniýesiniň aýtmagyna görä, Kaddafi ýerli taýpa ýolbaşçylary bilen gepleşik geçiripdir.

30-njy aprelde NATO Kaddafiniň Tripolidäki bolýan ýerini bombalandan soň, Kaddafiden habar-hatyr bolmandy.

Gozgalaňçylaryň aýtmagyna görä, olar Misurata şäherindäki aeroporty öz ellerine geçiripdirler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG