Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ÝB-niň içeri işler ministrleri duşuşyk geçirýärler


Şu gün Ýewropa Bileleşiginiň içeri işler ministrleri immigrasiýa meselesi bilen baglanyşykly bar bolan möhüm problemalary ara alyp maslahatlaşmak üçin Brýusselde özara maslahata ýygnandylar.

Bileleşigiň ministrleri bu maslahatda, esasan, wiza düzgüni ulanylmaýan Ýewropanyň Şengen zonasynda wagtlaýynça serhet gözegçiliklerini girizmek barada Ýewropa Komissiýasynyň öňe sürýän kanuny proýektini ara alyp maslahatlaşarlar.

Ýakynda Demirgazyk Afrikadan gelen bosgunlar sebäpli Italiýa bilen Fransiýanyň arasynda ýüze çykan dawalaryň yzy bilen, Ýewropa Komissiýasy serhet gözegçilikleri barada täze kanunyň taslamasyny öňe sürüpdi.
XS
SM
MD
LG