Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aşgabatda türkmen-amerikan biznes forumy açyldy


Şu gün Aşgabatda Birleşen Ştatlaryň biznes kompaniýalarynyň sergisi hem-de türkmen-amerikan biznes forumy öz işine başlady.

Bu çärelere gatnaşmak üçin Birleşen Ştatlaryň Döwlet sekretarynyň kömekçisiniň orunbasary Jeffi Paýattyň we türkmen-amerikan işewür geňeşiniň ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuartyň ýolbaşçylygyndaky wekilçilikli delegasiýa Türkmenistanyň paýtagtyna bardy diýlip, habar berilýär.

Türkmenistanyň resmi habar agentligi bu amerikan delegasiýasynyň düzüminde iri amerikan kompaniýalaryndan 60-a golaýynyň wekilleriniň bardygyny habar berýär.

Maglumata görä, Aşgabadyň «Sergi köşgünde» gurnalan bu sergide Türkmenistanyň raýatlary bu kompaniýalaryň önümleri we hyzmatlary barada giňişleýin düşünje alarlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG