Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkiýedäki ýer yranma sebäpli üç adam öldi


Türkiýäniň günbatar sebitlerinde dörän ýer yranma sebäpli üç adam heläk boldy.

Öten agşam ýurduň Kütahýa welaýatynyň Simaw şäherinde bolan ýer sarsgynlygynda bir adam aljyrap, özüni binanyň aýnasyndan zyňdy, başga-da bir adam ýüregi tutandygy sebäpli ýogaldy.

5,9 ballyk bu tebigy hadysada onlarça adam ýaralanyp, şäheriň binalaryna, aragatnaşyk serişdelerine hem zeper ýetdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG