Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ýewropanyň asmanyndaky kül-tozan birneme azalýar


Şu gün Ýewropanyň howa gatnawlaryna gözegçilik edýän assosiasiýasy Islandiýadaky wulkanyň güýjüniň birneme peselmegi bilen, asmandaky kül-tozanyň hem indi birneme azalandygyny habar berdi.

Emma, şeýle-de bolsa, Ýewropanyň howa agentlikleri heniz bar bolan kül-tozanlar sebäpli şu gün hem 700 töweregi uçaryň uçuşynyň togtadyljakdygyny mälim etdiler.

Ýöne ertirden başlap howa gatnawlary has ýygjamlaşar diýlip garaşylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG