Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Dünýä Mladiçiň basymrak Haaga geçirilmegine çagyrýar


Dünýä liderleri uruş jenaýatlarynda gümanlanýan Ratko Mladiçiň Serbiýada tutulmagy baradaky habary hoşallyk bilen garşylap, onuň basymrak sud edilmegine çagyrdylar.

ABŞ-nyň prezidenti Barak Obama Birleşen Ştatlar onuň derhal Haagadaky uruş tribunalyna geçirilmegine garaşýar diýdi.

ÝB-niň daşary gatnaşyklar başlygy Ketrin Aşton hem munuň «halkara adalaty we kanunyň hökmürowanlygy üçin möhüm gündügini, indi Mladiçiň Halkara tribunalynyň aýyplamalary bilen ýüzbe-ýüz boljagyny» aýtdy.

Fransiýanyň prezidenti Nikolýa Sarkozi Mladiçiň tussag edilmegi Serbiýanyň Ýewropa Bileleşigine goşulmagy üçin ýene bir ädim diýdi.

BMG-niň Baş sekretary Ban Ki-mun Mladiçiň tussag edilen gününi halkara adalaty üçin «taryhy gün» atlandyrdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG