Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Orsýet ÝB bilen “gök önüm” sammitini geçirdi


Orsýet Ýewropadan getirilýän gök önümleriň zyýansyz bolmagy şerti bilen, olara garşy girizilen gadaganlyklary ýatyrmaga razylaşdy.

Bu baradaky beýanat Orsýet bilen Ýewropa Bileleşiginiň liderleriniň Nižniý Nowgorod şäherinde geçiren gepleşiklerinden soň yglan edildi.

Ýewropada “E.coli” bakteriýasynyň ýaýramagy sebäpli, geçen hepde Orsýet ol ýerden gelýän gök önümlere gadaganlyk giziripdi.

Ýewropa Bileleşigi bu gadaganlyga nägilelik bildiripdi.
XS
SM
MD
LG