Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Iordaniýada hökümeti parlamentdäki köplük düzer


Ýekşenbe güni Iordaniýanyň patyşasy Abdylla II ýurduň hökümetini saýlawlaryň netijeleri boýunça parlamentdäki köplügiň wekilleriniň düzmegine ylalaşdy. Mundan öň ministrleri patyşa belleýärdi.

Patyşa Abdylla II syýasy reformalary geçirmäge hem söz berdi. Emma jikme-jik hiç zat aýtmady.

Iordaniýada has giň syýasy azatlyk we korrupsiýanyň soňuna çykmak talaplary bilen birnäçe aýlap asuda protestler geçirildi.
XS
SM
MD
LG