Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Siriýa Türkiýä gaçan raýatlaryny yzlaryna çagyrýar


Siriýa ýurtdaky protestleriň gazaply basylyp ýaryrylmagyndan howatyrlanyp Türkiýä gaçan raýatlaryny yza dolanmaga çagyrýar.

Siriýa özüniň demirgazyk şäheri Ýisr al-Şugurda tanklary ýerleşdiripdir. Şaýatlaryň aýtmagyna görä, esgerler golaý-goltumda gözleg işlerini amala aşyrýarlar.

Türkiýe bilen serhetde ýerleşýän Ýisr al-Şugur şäheri prezident Başar al-Assadyň režimine garşy başlanan protestleriň merkezi bolupdy.
XS
SM
MD
LG