Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Nazarbaýewiň öňki giýewsi iki bankiri öldürenlikde aýyplanýar


Çarşenbe güni Gazagystanyň prokurorlarynyň beren habaryna görä, prezident Nursoltan Nazarbaýewiň öňki giýewsi Rahat Aliýew iki bankiri öldürenlikde aýyplanýar.

Aliýew 2008-nji ýylda hökümeti agdarmaga synanyşanlykda hem aýyplandy we gaýybana 40 ýyl azatlykdan mahrum edildi.

Gazagystanyň Baş prokurory Aşat Daulbaýewiň aýtmagyna görä, häzir Aliýew täze sud işi bilen ýüzbe-ýüz. Rahat Aliýew häzir iki bankiri ogurlanlykda aýyplanypdy.

Emma Aliýew hemişe günäsizdigini aýdýar we özüne garşy aýyplamalary döwletiň gurnan dildüwşügi diýip häsiýetlendirýär.

Rahat Aliýew häzir Awstriýada ýaşaýar.
XS
SM
MD
LG