Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

“Al-Kaýda“ we “Talybana” garşy iki rezolýusiýa kabul edildi


Anna güni BMG-niň Howpsuzlyk geňeşi halkara terroristik iki topar - "Al-Kaýdanyň" we owgan hereketi "Talybanyň" garşysyna sanksiýalar barada aýratyn iki rezolýusiýa kabul etdi.

Mundan öň “Al-Kaýda” ýa-da “Talyban” bilen bagly adamlaryň ýeke-täk sanawy bardy, olara syýahat gadagançylygy girizilýärdi, bank hasaplary doňdurylýardy.

Germaniýanyň BMG-däki hemişelik wekili we “Al-Kaýda” hem “Talyban” hereketlerine garşy sanksiýalar boýunça Howpsuzlyk geňeşiniň komitetiniň başlygy Piter Witting şeýle diýdi: “Mundan belýäk owgan hökümeti sanksiýa degişli adamlaryň sanawyna adamlary goşmak ýa ondan aýyrmak prosesinde görnükli rol oýnap biler. Bu bolsa Owganystanda ýaraşyga ýardam eder”.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG