Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Liwiýa hökümeti bombalanan ýerlere žurnalistleri eltdi


Ýekşenbe güni Liwiýanyň hökümet resmileri paýtagt Tripolide NATO güýçleri tarapyndan bombalanan diýlip hasaplanylýan harabalyklaryň ýerleşýän ýerine žurnalistleriň saparyny gurnady.

Žurnalistler bu wakada ejir çeken adamlaryň ýerleşýän keselhalaryna-da sapar etdiler. Olar bu wakada azyndan dört adam öldi diýlip hasaplanylýandygyny aýdýarlar. Ölenlerden ikisi çagalar.

Bu wakanyň fonunda şenbe güni NATO güýçleri Liwiýanyň beýleki bir şäheri bolan Brega şäheriniň golaýynda ýalňyşlyk bilen oppozision söweşijileriň ulag kerwenine garşy raketa oklaryny atandyklaryny boýun aldylar. Bu wakada anyk näçe adamyň ölendigi barada häzirlikçe maglumat alynmady.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG