Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Belarusyň Garaşsyzlyk gününde birnäçe aktiwist tussag edildi


Ýekşenbe güni Belarusyň polisiýasy ýurduň Garaşsyzlyk gününe bagyşlanylyp geçirilen dabarada prezident Aleksandr Lukaşenkonyň çykyşy wagtynda çakdanaşa gaty el çarpyp, onuň sözüni bölen oppozision aktiwistlerden birnäçesini tussag etdi.

Belarusyň garaşsyzlyk güni 1944-nji ýylda Belarusyň nasistik basybalyjylardan azat edilmeginiň ýyl dönümine gabatlanylyp bellenilip geçilýär.

Düýnki tussag etmelerden daşary, bu baýramçylyga gabatlanylyp protest çykyşlarynyň gurnalmagynyň öňüni almak maksady bilen, düýn ýurduň häkimiýetleri birnäçe internet saýtlaryny hem bagladylar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG