Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ABŞ Eýrandaky dini hukuklar boýunça alada bildirýär


Birleşen Ştatlar Eýranda bir adamyň öz dini garaýyşlary üçin ölüm jezasyna höküm edilip bilinjekdigi baradaky habara alada bildirdi.

Eger-de Ýusef Nadarhani özüniň kabul eden hristiýan dininden ýüz öwürmese, onda oňa ölüm jezasynyň berilmegi mümkin.

Döwlet departamentiň metbugat wekili Wiktoria Nuland: “Eýranyň liderleri ikiýüzlülik bilen çydamlylyga çagyran bolup, şol bir wagtyň özünde-de öz saýlap alan ynamyna görä ybadat etmek isleýänlere garşy tussag etmek, türmä salmak, yzarlamak we azar bermek ýaly çäreleri alyp barýarlar” diýdi.

3-nji iýulda Nadarhaniniň aklawçysynyň aýtmagyna görä, Eýranyň Ýokary sudy Nadarhaniniň ölüm jezasyny ýatyrypdyr. Emma sud Nadarkhanini “toba gelmäge” çagyryp, onuň işini aşaky suda geçiripdir.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG