Sepleriň elýeterliligi

Bagdatda ýüzlerçe adam hlordan zäherlendi


Yragyň paýtagty Bagdatda hloryň syzmagy netijesinde ýüzlerçe adam zäherlenipdir.

Resmi maglumata görä, hloryň syzmagyna şäheriň gündogaryndaky suw arassalaýan merkezde dörän partlama sebäp bolupdyr.

Adam pidasy ýok. Medisina kömegini soran 700 adamynyň ählisi günüň dowamynda keselhanadan çykaryldy.
XS
SM
MD
LG