Sepleriň elýeterliligi

Ukrain prezidenti Abadan hadysasy boýunça gynanç bildirdi


Ukrainanyň prezidenti Wiktor Ýanukowiç türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa Abadan şäherinde bolan adatdan daşary ýagdaý bilen bagly özüniň gynanjyny bildirdi.

“7-nji iýulda Abadan şäherinde bolan pajygaly wakalary Ukrainanyň halky uly gynanç bilen kabul etdi” diýip, Ukrainanyň prezidentiniň edarasynyň resmi beýanatynda bellenýär.

Abadan şäherinde 7-nji iýulda dörän partlamada, resmi maglumata görä, 15 adam ölüpdir. Emma garaşsyz çeşmeler bu wakada ýüzlerçe adam öldi diýýärler.
XS
SM
MD
LG