Sepleriň elýeterliligi

“Erkin gürrüň”: 16-ny iýul 2011.


Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy bilen Gürjüstanyň PIK telekanaly tarapyndan bilelikde taýýarlanýan “Erkin gürrüň” atly teleproýektiň bu gezekki goýberilişinde gozgalan meseleler:


Owganystanda Azerbaýjanyň ýük uçary nämä uçrady?


Gürjüstanda tussag edilen žurnalistleriň işi näme üçin syrdan doly?


Dagystana alternatiw Jemgyýetçilik palatasy näme üçin gerek?

Gepleşigi Azatlyk Radiosynyň Rus gullugynyň žurnalisti Irina Lagunina alyp bardy. Söhbete Azatlyk Radiosynyň Gürji, Demirgazyk Kawkaz we Azerbaýjan gulluklaryndan Koba Liklikadze, Murtazali Dugriçilow we Ziýa Majidli gatnaşdy.

Gepleşik rus dilinde.
XS
SM
MD
LG