Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Hadžiç özüne bildirilýän aýyplamalar boýunça beýanat etmedi


Horwat serbleriniň ozalky harby lideri Goran Hadžiç özüne bildirilýän aýyplamalar boýunça beýanat etmekden ýüz öwürdi.

Duşenbe güni BMG-niň uruş jenaýatlary boýunça tribunalynda Hadžiçiň üstünden ilkinji gezek sud diňlenişigi geçirildi.

Hadžiç adamzada garşy jenaýatlaryň, uruş jenaýatlarynyň 14 punkty boýunça, şol sanda Wukowar şäheriniň weýran edilmegine, şol ýerde 1991-nji ýylda 250 töweregi tussagyň öldürilmegine dahyllylykda aýyplanýar.

Ol geçen hepde Serbiýada tussag edilipdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG