Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gazagystanda göknar eken pensioner saklandy


Gazagystanda mellegine 350 düýp göknar eken 63 ýaşly pensioner aýal saklandy.

Demirgazyk Gazagystandaky Kustanaý welaýatynda ýerli polisiýa Jenaýat kodeksiniň 262-nji maddasy esasynda bu aýalyň garşysyna neşe öndürmek maksady bilen bikanun göknar ekeni üçin jenaýat işini gozgap biler. Şol jenaýat maddasy 8 ýyla çenli türme tussaglygyny göz öňünde tutýar.

Pensioner polisiýa göknar tohumyny çörek bişirende ulanýandygyny düşündirdi. “Göknar tohumyny bazardan alsaň bolmaýarmy?” diýip, polisiýanyn beren soragyna ol: “Öz mellegimde bitýärkä, näme üçin men ony satyn almaly?” diýip, jogap berdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG