Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Saudy zenany terrorizme dahyllylykda aýyplanýar


Saud Arabystanynda ilkinji gezek terrorizme dahylly bolmakda aýyplanyp, aýal maşgala sud edilýär.

Berilýän maglumata görä, sud diňlenişigi ýekşenbe güni başlanypdyr. Sud edilýän zenanyň şahsyýeti barada maglumat berilmedi.

Ol zenan habar beriş serişdelerine “Al-Kaýda zenany” diýlip tanadyldy. Onuň 46 ýaşyndadygy çak edilýär.

Habar çeşmeleriň bellemegine görä, onuň maşgalasy sud diňlenişiginiň habar beriş serişdeleriniň gatnaşmazlygynda geçirilmegini sorapdyr.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG