Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gyrgyzystanyň türmelerinde barlag işleri geçiriler


Ýakynda Gyrgyzystanyň tussaghanalaryna gözegçilik etmek maksady bilen hökümet tarapyndan döredilen komissiýa ýurduň ähli tussaghanalarynda barlag işlerini geçirmekçidigini mälim etdi.

Hususan-da, bu komissiýanyň başlygy Çolpon Ömürakunowa penşenbe güni žurnalistlere beren interwýusynda öz komissiýasynyň tussaglaryň hukuklarynyň bozulýandygy barada ýakynda peýda bolan maglumatlary-da derňejekdigini aýtdy.

Onuň aýtmagyna görä, Gyrgyzystanyň tussaghanalaryna geçiriljek bu reýdler şu geljek hepdäniň duşenbe güni başlanyp, ol tä ähli tussaghanalarda barlag işleri geçirilýänçä dowam eder.

Şol geçiriljek barlaglaryň netijesinde-de ýörite hasabatyň taýýarlanjakdygy habar berilýär.
XS
SM
MD
LG