Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Germaniýanyň kansleri Balkan ýurtlaryna sapar edýär


Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Balkanlara iki günlük saparynyň gidişinde regionyň döwletleriniň Ýewropa Bileleşigine girmeginiň möhletine maliýe krizisiniň täsir ýetirmejekdigini aýtdy.

Merkel 2013-nji ýylda ÝB-e girmeli Horwatiýanyň ýolbaşçylary bilen duşenbe güni geçiren duşuşygynda bu ýurduň regionyň beýleki döwletleri üçin görelde bolup biljekdigini belledi.

Sişenbe güni Angela Merkel Serbiýanyň ýolbaşçylary bilen duşuşýar. Bu sapar ÝB-niň araçylyk etmeginde Serbiýa bilen Kosowanyň arasynda gepleşikleriň başlanmagynyň öňýany amala aşyrylýar.

Golaýda iki ýurduň serhedinde bolan çaknyşyga garamazdan, gepleşikleriň 2-nji sentýabrda başlanmagyna garaşylýar.
XS
SM
MD
LG