Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Muammar Kaddafi tarapdarlaryny söweşe çagyrýar


Kaddafiniň rejimine ýakynlygyny saklap galan Liwiýanyň telekanallarynyň biri liwiýa lideriniň öz tarapdarlaryna ýüzlenip aýdan ses ýazygysyny efire berdi.

“Biz bu kütek alakalara garşylyk görkezeris. Bizi Allanyň azatlyga, özbaşdaklyga, buýsanja we şöhrata alyp barýan emri bilen biz olary kül eleris. Olardan gorkmaň, diňe Alladan gorkuň. Olara garanda, siz oňa ýakyn. Olar dönükler, gaçgaklar hem haç göterijiler” diýip, Kaddafi aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG