Sepleriň elýeterliligi

Muammar Kaddafiniň maşgalasy Aljire gaçdy


Muammar Kaddafiniň aýaly we üç çagasy Aljire gaçdy. Aljiriň Daşary işler ministrligi olaryň 29-njy awgustda awtoulagly Liwiýadan Aljire gelendigini habar berdi.

Liwiýanyň Milli geçiş geňeşiniň metbugat wekili olaryň özlerine berilmegini gazanmak isleýändiklerini aýtdy. Muammar Kaddafiniň nirededigi belli däl.

Liwiýaly gozgalaňçylar Kaddafini öldürene ýa-da tutana 1,5 million amerikan dollaryna barabar baýrak ýa-da günä geçiş teklip etdiler.
XS
SM
MD
LG