Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistanly ýaş çatynjalara 1%-li kredit berler


Resmi nikalaşan türkmenistanly ýaş çatynjalar zerur öý goşlaryny, hojalyk harytlaryny satyn almak üçin 6 müň manat (2,100 dollar töweregi) 1%-li ýeňillikli krediti 3 ýyl möhlet bilen girew goýmazdan alyp bilerler.

Mundan başga-da ýaş çatynjalar ýaşaýyş jaýyny ýa-da kwartira satyn almak üçin 30 ýyllyk möhlet bilen 1%-li kredit alyp bilerler. Olara mellek ýerini satyn almaga hem mümkinçilik dörediler.

Bu baradaky karary Türkmenistanyň prezidenti kabul etdi. Şunuň bilen bagly Türkmenistanyň kanunçylygyna degişli üýtgetmeler we goşmaçalar giriziler diýip, türkmen metbugaty habar berýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG