Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Eýran Türkiýäniň radar boýunça kararyndan nägile


Eýran Türkiýäniň öz territoriýasynda howa hüjümlerine garşy radaryň ornaşdyrylmagyna razylyk bermegini tankyt etdi.

NATO agzasy Türkiýe Ýewropanyň daşyndan, şol sanda Eýrandan NATO ýurtlaryna abanýan howpuň öňüni almak üçin, geçen hepde öz territoriýasynda radaryň ornaşdyrylmagy babatda ylalaşypdy.

ABŞ-nyň enjamlaşdyrylmagynda guruljak radar stansiýasynyň şu ýylyň ahyryna çenli işläp başlajakdygy habar berilýär.

Bu mesele bilen bagly ýurduň milli telewideniýesinde eden çykyşynda Eýranyň goranmak ministri Ahmad Wahidi “öz ýurduňyň milli bähbidine garşy gelýän islendik agressiýa özleriniň çydam etmejekdiklerini” aýtdy.
XS
SM
MD
LG