Sepleriň elýeterliligi

Orsýetdäki uçar heläkçiliginde 43 adam öldi


Orsýetiň Ýaroslawl şäheriniň golaýynda bir uçar heläkçilige uçrady.

Berilýän maglumata görä, heläkçilikde azyndan 43 adam ölüpdir.

Ýak-42 kysymly uçarda Lokomotiw Ýaroslawl hokkeý toparynyň oýunçylary hem bardy.

Uçaryň ýere düşmeginiň sebäpleri entek doly belli däl.
XS
SM
MD
LG