Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aşgabat bilen Kiýew özara gatnaşyklary berkidýär


Düýn Türkmenistanyň prezidenti G.Berdimuhamedow türkmen-ukrain gatnaşyklarynyň giň perspektiwasynyň bardygyny aýtdy.

13-nji sentýabrda ukrain prezidenti Wiktor Ýanukowiçiň Türkmenistana sapary tamamlandy.

Sapar netijesinde türkmen hem ukrain prezidentleri iki ýurduň arasyndaky dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny, uzak wagtlyk söwda we ykdysady hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça bilelikdäki jarnama gol çekdiler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG