Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Yrak ABŞ-dan 18 sany “F-16” söweş uçaryny almakçy


ABŞ-nyň Yrakdaky howa güýçleriniň komanduýuşisi generaly Ras Handi Birleşen Ştatlar Yraga 18 sany “F-16” söweş uçaryny satmaga «gaty golaý» diýdi.

Amerikan generaly Ras Handiniň aýtmagyna görä, Yrak “F-16” söweş uçarlarynyň mundan iki esse köpüsini satyn almakçy bolýar, ýöne teklibiň ilkinji hatynda “F-16” söweş uçarlarynyň 18-si satyn alynmaly edilipdir.

ABŞ-nyň howa güýçleri boýunça sekretary Maýkl Donliý şu aýyň başynda söweş uçarlarynyň söwdasy barada gepleşmek üçin Yraga sapar etdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG