Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Pakistandaky sil pidalaryna $360 million gerek


BMG Pakistandaky suw joşmasy sebäpli ejir çekenlere ýardam bermek üçin 360 million dollara golaý serişdäniň zerurdygyny aýdyp, bu serişdeleri ýygnamaga ýardam bermäge çagyrdy.

BMG-niň Ynsanperwerlik kömegi boýunça bölüminiň metbugat sekretary Humaýra Mehbobyň aýtmagyna görä, haýyr-sahawatdan ýygnalan serişdeler suw alan Sindh we Bulujystan welaýatlarynda ýaşaýan bäş ýarym million adama geljekki 6 aýyň dowamynda ýardam bermäge gönükdürler.

Bu tebigy betbagtçylykda 340-a golaý adamyň heläk bolup, 600-den gowrak adamyň ýaralanandygy aýdylýar.

BMG Pakistanyň Sindh welaýatynda suw joşmasy netijesinde 665 müňe golaý ýaşaýyş jaýynyň weýran bolandygyny, iki milliona golaý adamyň öýsüz-öwzarsyz galandygyny habar berdi.

Geçen ýyl Pakistanda bolan tebigy betbagtçylyk 20 million adamyň durmuşyna ýaramaz täsirini ýetiripdi. Suw joşmalary häzir hem dowam edýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG