Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ we Türkmenistan neşä garşy göreşi dowam etdirer


Çarşenbe güni Aşgabatda Birleşen Ştatlar bilen Türkmenistan bikanun neşe serişdelerine garşy göreş boýunça hyzmatdaşlyklaryny dowam etdirmek barada täze ylalaşyga gol çekdiler.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde geçirilen bu gol çekişlik dabarasynda “Neşe serişdelerine gözegçilik we hukuk goraýyş edaralaryna ýardam bermek baradaky ylalaşyga” girizilen bäşinji goşmaça hem tassyklanyldy.

Bu gürrüňi edilýän dokumentlere Türkmenistan tarapyndan ýurduň daşary işler ministri Raşit Meredow, ABŞ tarapyndan bolsa ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçisi Robert Patterson gol çekdi.
XS
SM
MD
LG