Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Geçiş hökümetiniň güýçleri Sirtede öňe hereket etdiler


Duşenbe güni Liwiýanyň wagtlaýyn Geçiş hökümetiniň söweşijileri Muammar Kaddafiniň dogduk şäheri bolan Sirte şäherindäki söweşlerde birneme öňe hereket etdiler.

Milli geçiş geňeşiniň resmileri duşenbe güni öz söweşijileriniň bu şäheriň günorta raýonyny öz kontrollyklaryna alandyklaryny habar berdiler.

Muammar Kaddafä ygrarly güýçler bu şäherde henizem oppozision söweşijilere garşy tutanýerli garşylyk görkezmeklerini dowam etdirýärler.

Halkara Gyzyl Haç guramasy Sirte şäherindäki gumanitar ýagdaýyň örän ýaramazlaşandygyny aýdýar.
XS
SM
MD
LG