Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmen lideri döredijilik işgärlerine sylag gowşurdy


Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow şenbe güni Balkan welaýatyna baryp, Türkmenbaşy şäherinde ýurduň hormatly atlaryna mynasyp bolan döredjilik işgärlerine we Türkmenistanyň prezidentiniň “Türkmeniň altyn asyry” bäsleşiginiň ýeňijilerine baýrak gowşuryş dabarasyna gatnaşdy.

TDH sylag-hormata, baýraga mynasyp bolan žurnalistleriň, hudožnikleriň, şahyrlaryň we kyssaçylaryň, aýdymçylaryň we sazandalaryň öz zähmetlerine berlen baha üçin we ýurtda doly bahaly döredijilige ähli şertiň döredileni üçin döwlet ýolbaşçysyna ýürekden minnetdarlyk bildirendiklerini ýazýar.
XS
SM
MD
LG