Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Amerikan dellekhanasynda bolan hüjümde 8 adam öldi


Düýn ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynyň Sil Biç şäherinde dellekhanalaryň birinde edilen ýaragly hüjümde sekiz adam ölüp, ýene biri ýaralandy. Ýaralananyň ýagdaýy juda agyr.

Bu hüjümde güman edilýän adamy saklamak polisiýa başartdy. Onuň münüp barýan maşynyndan ok-ýarag tapyldy.

Onuň bu hüjüminiň näme bilen baglanyşykly bolup biljekdigi barada häzirlikçe maglumat alynmady.
XS
SM
MD
LG