Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ Eýrana garşy has gazaply çäreleri görmekçi


Düýn Saud Arabystanynyň Waşingtondaky ilçisiniň janyna kast etmäge synanyşyk planynyň paş edilmegi bilen bagly amerikan resmileri Eýran häkimiýetleri bilen göni kontakta girdiler diýip, ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň wekili Wiktoriýa Nuland aýtdy.

Waşingtonda saparda ýören Günorta Koreýanyň prezidenti Li Mýon Bak bilen düýn geçiren bilelikdäki metbugat konferensiýasynda ABŞ-nyň prezidenti Barak Obama hem bu waka bilen bagly Eýrana garşy “iň gazaply çäreleri görmekçidigini” nygtady.

ABŞ-nyň Maliýe ministrliginiň terrorizmi maliýeleşdirmäge garşy göreş bölümi Eýrany has-da güýçli maliýe izolýasiýasyna salmak üçin Eýranyň Merkezi banky bilen bagly goşmaça saknsiýalary girizmek meselesine seredýär.
XS
SM
MD
LG