Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Belarusly oppozisioner Çehiýa Respublikasynda galar


Belarusyň prezidentligine öňki kandidat, oppozision syýasatçy Ales Mihalewiç öz watanyna ugradylmaz. Bu barasynda düýn Praganyň sudy karar çykardy.

Mihalewiç we prezidentlige ýene-de birnäçe kandidat ýüzlerçe tarapdarlary bilen geçen ýylyň dekabrynda Minskide tussag edilipdi. Şonda olar saýlawlaryň netijelerine protest bildiripdiler.

Olar şol saýlawlaryň netijeleriniň galplaşdyrylandygyny aýdyp, muňa protest bildiripdiler.

Mihalewiç Belarusyň KGB-siniň derňew izolýatorynda iki aý oturandan soň, boşadylypdy. Şondan soň ol Çehiýa Respublikasyna gaçyp bardy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG