Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Taýlandda sil heläkçiliginden halas ediş işleri dowam edýär


Taýlandyň paýtagty Bankokda sil heläkçiliginden halas ediş işleri dowam edýär.

Soňky ýarym asyryň dowamynda bu ýurtda ýüze çykan iň güýçli sil heläkçiliginiň netijesinde soňky günler azyndan 297 adam ölüp, 3 milliard dollarlyk maddy zyýan çekildi.

Sil heläkçiligi paýtagt Bankok bilen birlikde, Taýlandyň demirgazyk we demirgazyk-gündogar regionlaryna has uly täsir etdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG