Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Saudy patyşasy Abdullah keselhana ýerleşdirildi


Saud Arabystanynyň patyşasy Abdullah bazar güni oňurgasyna ýeňilräk operasiýa etdirmek üçin keselhana ýerleşdirildi diýip, Saud Arabystanynyň döwlet informasiýa agentlikleri habar berdi.

86 ýaşly patyşa köpden bäri oňurgasy bilen bagly kynçylygy başdan geçirip gelýär. Ol mundan öň oňurgasyna iki gezek operasiýa etdiripdi, Birleşen Ştatlarda we Marokkoda bejergi alypdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG