Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkiýedäki partlamada 7 adam heläk boldy


Sişenbe güni Türkiýäniň günorta-gündogarynda bolan partlamada ýedi adam heläk boldy.

Bitlim welaýat häkimiýetleriniň maglumatyna görä, ýoluň gyrasynda goýlan bomba polisiýa maşyny golaýdan geçip barýarka partlapdyr. Ölenleriň bäşisi polisiýa işgäri.

Bu hüjümi gurnamakda häkimiýetler gadagan edilen Kürt işçiler partiýasyna şübhe bildirýär.
XS
SM
MD
LG