Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Karzaý Pakistandaky esktremistler bilen gepleşigiň tarapdary


Owganystanyň prezidenti Hamid Karzaý Pakistandaky esktremistler bilen ýaraşyk gepleşiklerini geçirmegiň gerekdigini aýtdy.

Pakistanyň “Geo” telekanalyna beren interwýusynda Karzaý, eger-de Amerika bilen Pakistanyň arasynda uruş ýüze çykaýsa, onda Owganystanyň Pakistany goldajakdygyny hem belläp geçdi.

“Hudaý saklasyn, ýöne eger-de Pakistan bilen Amerikanyň arasynda uruş dörese, Owganystan Pakistanyň tarapynda bolar” diýip, Karzaý aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG