Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Orsýetiň bank sistemasynyň ýagdaýy “negatiw”


Duşenbe güni banklaryň durnuklylyk ýagdaýyna baha beriji halkara “Moody” agentligi Orsýetiň bank sistemasynyň ýagdaýyny “durnukly” diýen derejeden “negatiw” diýen derejä düşürdi.

Şeýle hem, bu halkara agentligi geljek ýyl Orsýetiň içerki önümçiliginiň ösüşiniň ep-esli haýallap, onuň 2,8 prosent ösüşi görkezjekdigini aýdýar.

Şu üstümizdäki ýyl Orsýetdäki bu ösüş görkezijisi 3,8 prosent diýlip hasaplanylýar.

Ýakynda bu halkara agentligi Birleşen Ştatlaryň bank sistemasynyň ynam derejesini hem pese düşüripdi.
XS
SM
MD
LG