Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkiýede ýer titreme netijesinde ölenler 430-dan geçdi


Türkiýäniň gündogar sebitlerinde ýekşenbe güni bolan ýer titreme netijesinde ölenleriň sany 430-dan geçdi.

Resmi maglumata görä, rihter ölçegi bilen 7,2 bala deň bolan ýer titremesinde 1,300 adama şikes ýetdi, şeýle-de 2,300 golaý bina weýran boldy.

Wan welaýatynda bolan ýer titrmede müňlerçe adam öýsüz-öwzarsyz galyp, olar çadyrlara we wagtlaýyn döredilen merkezlere ýerleşdirildi.

Sişenbe güni halas ediş çärelerinde harabaçylygyň aşagyndan iki hepdelik bäbek gyzjagaz, onuň ejesi we mamasy çykaryldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG