Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Hindi, Pakistan liderleri regional sammitde duşuşdy


Hindistanyň we Pakistanyň premýer-ministrleri regional sammitiň çäginde duşuşyp, pikir alyşdylar.

Hindistanyň premýer-ministri Manmohan Singh we Pakistanyň premýer-ministri Ýusuf Raza Gilani Regional hyzmatdaşlygyň Günorta Aziýa bileleşiginiň Maldiwesde geçirilen regional sammitiniň çäginde duşuşdy.

Olar duşuşykdan soň özlerine Pakistan bilen Hindistanyň arasyndaky gatnaşyklarda täze bir baby açmagyň gerekdigini aýtdylar, ýöne indiki duşuşyklarynyň haçan boljakdygyny aýtmakdan boýun gaçyrdylar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG